Godkjenninger

Åge Nilsen AS har følgende godkjenninger

Sentral godkjenning etter plan og bygningsloven og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeanlegg i tiltaksklasse 1. Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeanlegg i tiltaksklasse 3. FFV. Gass. Olje. NRL. Miljøfyrtårn.

            nra