Historien

Drift siden 1957

Åge Nilsen AS har en lang og stolt tradisjon som rørleggerbedrift. Gjennom årenes løp har vi ekspandert fra å være en liten enmannsbedrift til å bli AS og kontraktør på store og viktige nord-norske byggeprosjekter.

Åge Nilsen etablerte i 1957 sitt enkeltmannsforetak som rørleggerbedrift i Tromsø. Virksomheten ble da drevet innenfor tradisjonelle sanitær- og varmeanlegg og ekspanderte jevnt og trutt med flere medarbeidere og etter hvert større lokaler. I 1980 ble bedriften aksjeselskap og ble engasjert i større prosjekter innen kontor- og forretningsbygg, herunder utbygging for Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge, deltakelse i byggingen av Polarmiljøsenteret, Rådhuset, Tinghuset, Hålogaland Teater og den nye brannstasjonen i Tromsø.

Selv om aktiviteten i hovedsak har vært knyttet til Tromsø har selskapet gjennom hele sin historie hatt prosjekter i indre Troms og i Finnmark. Tidlig på 90-tallet ble det etablert en prosjektbasert virksomhet i Longyearbyen, og med kortere avbrudd har denne vært videreført, blant annet ved bygging av Universitetetssenteret på Svalbard i 2005. Selskapet har også en egen avdeling i indre Troms som ivaretar prosjekter i denne regionen, hvor Forsvarsbygg har vært og er en betydelig oppdragsgiver.